Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1585 (2011-2012)
Innlevert: 13.06.2012
Sendt: 13.06.2012
Besvart: 18.06.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Fritidsfiskere har i dag et omsetningstak på å levere torsk på 1000 kg rund fisk. For mange pensjonerte fiskere er dette både en tradisjon, og en kjærkommen tilleggsinntekt. Mengden torsk som kan leveres har gått kraftig ned de senere år. Fritidsfiskerne hevder at saken skulle være ferdig utredet 15. juni d.å. Men etter svar den 16. mai d.å. fra departementet er saken enda ikke sendt på høring.
Når kan en regne med at departementet tar en avgjørelse om omsetningstaket skal heves?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Fiskeri- og kystdepartementet sendte 11. juni 2012 ut et høringsnotat om vilkårene for omsetning av torsk fra fritidsfiske, hvor det blant annet foreslås å øke kvantumsgrensen for omsetning til 2000 kg. Høringsnotatet er tilgjengelig i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd, og høringsfristen er mandag 3. september 2012.

I høringsnotatet fremkommer at kystbefolkningen har lange tradisjoner for å kunne fiske litt torsk for omsetning, uten at man er fisker av yrke. Slikt fritidsfiske bidrar til økt trivsel og aktivitet i mange små kystsamfunn, og dette er utgangspunktet for de foreslåtte endringene. Det vil bli tatt en avgjørelse i saken etter at høringsfristen er ute.