Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1586 (2011-2012)
Innlevert: 13.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Norpartner AS er en liten bedrift som bygger redningsbåter og slepebåter til norsk og internasjonal oljeindustri. For å få refundert båtmotoravgiften er det en lang og omstendelig prosess, med søknader og dokumentasjon. Etter at de har hatt utestående over 500 000 kr i tilgodehavende avgift i over 6 mnd, får de svar fra tollvesenet om at de ikke kan behandle søknaden før etter sommeren.
Mener statsråden at dette er akseptabelt?

Begrunnelse

Bedriften har en datterbedrift i Latvia. De kjøper motorene i Norge og sender dem til Latvia, hvor motorene blir innmontert i deres båter. Når båtene kommer tilbake til Norge, sender tollvesenet dem en regning på båtmotoravgiften. Dette selv om det ikke er fritidsbåter, og skal følgelig ikke betale avgift. Dette betyr at en slik bedrift kanskje må oppta kassakreditt lån for å betale staten en avgift de ikke skal ha. En ting er at dette tærer på egenkapital, men også rentene er betydelige når store beløp, for en liten bedrift, blir utestående over lang tid. Selv for båter som er videreeksportert til Brasil og USA for over 6 mnd. siden, er avgiften fremdeles ikke refundert bedriften.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Når det gjelder den konkrete saken du referer til, har jeg fått opplyst fra Toll- og avgiftsdirektoratet at Tollregion Vest Norge mottok søknad om refusjon av båtmotoravgift fra Norpartner AS 26. mars i år. Direktoratet opplyser videre at den opprinnelige søknaden manglet den nødvendige dokumentasjonen for å kunne tas til behandling, og at det de siste ukene har vært kontakt mellom tollregionen og Norpartner AS for å få dette på plass. Dette skal nå ha løst seg og tollregionen antar at søknaden vil bli behandlet i løpet av inneværende uke.

Når tollregionene mottar søknader om refusjon av avgift sendes det i tråd med forvaltningslovens krav til saksbehandling ut ”foreløpige meldinger” som orienterer søkeren om at søknaden er mottatt og en angivelse av saksbehandlingstid. I dette tilfelle ble saksbehandlingstiden angitt til seks måneder. Dette er den ytre rammen for den forventede behandlingstiden.

Plikten til å betale avgift på båtmotorer oppstår ved innførsel og innenlands produksjon av båtmotorer. Ved import deklareres varen til tollvesenet på vanlig måte og båtmotoravgiften betales. Importører, produsenter og forhandlere av båtmotorer vil normalt være registret som avgiftspliktige hos tollvesenet. For registrerte virksomheter utskytes avgiftplikten til varene tas ut fra de avgiftspliktes lager. Ved uttak innberetter virksomhetene avgiften til tollvesenet og betaler den inn etterskuddsvis. Dersom uttaket ikke uløser avgift, for eksempel ved eksport, innberettes det heller ingen avgift. Jeg vet ikke hvorfor Norpartner AS ikke er registrert som avgiftpliktig, men jeg har fått opplyst at Tollregion Vest Norge vil gi Norpartner AS informasjon om gjeldende avgiftsregelverk og tollprosedyrer, med sikte på en mer smidig løsning for fremtiden.