Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1596 (2011-2012)
Innlevert: 13.06.2012
Sendt: 14.06.2012
Besvart: 20.06.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Journalister og menneskerettighetsforsvarere i Iran kan ikke arbeide fritt og flere har valgt å flykte til Tyrkia, og fortsette sitt arbeid der. Mange av disse opplever at iranske sikkerhetsmyndigheter følger deres aktivitet i Tyrkia og kommer med trusler. Situasjonen for disse iranerne i Tyrkia oppleves ikke som trygg.
Vil utenriksministeren ta dette opp med tyrkiske myndigheter?

Begrunnelse

Reporters without borders rapporterer om at Iran er det landet i verden som fengsler flest journalister. Frie ytringer er ikke lov og forkjempere for menneskerettigheter blir fengslet eller på annen måte stoppet. Dette fører til at mange velger å forlate Iran. I mange land opplever man at iranske myndigheters sikkerhetstjeneste arbeider aktivt med å true eksil-iranere som ytrer seg om forhold i Iran. Det synes som om Iranske myndigheter i enkelte land har relativt gode betingelse for sitt arbeid. Tyrkia virker å være at land hvor dette særlig er et problem.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Situasjonen for menneskerettighetsforkjempere og journalister i Iran er meget bekymringsfull. Regjeringen gir uttrykk for sine synspunkter i direkte kontakt med iranske myndigheter på ulike nivå. Dette er Stortinget kjent med, blant annet gjennom svar på skriftlige spørsmål som senest i mitt svar til spørsmål 1558 (2011-2012) fra representanten Øyvind Vaksdal (FrP). Jeg omtalte også regjeringens bekymring for utviklingen i Iran i min siste utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget.

Forverringen av situasjonen, særlig siden 2009, fører til at mange journalister og menneskerettighetsforkjempere ser seg nødt til å forlate Iran i frykt for lange fengselsstraffer i hjemlandet. Det framgår av ulike rapporter, blant annet publisert av BBC og iranske menneskerettighetsforkjempere, at iransk etterretning forfølger og truer journalister og menneskerettighetsforkjempere som fortsetter sitt arbeid etter å ha forlatt i Iran.

Det rapporteres i tillegg om at iranske sikkerhetsmyndigheter i økende grad også truer familiemedlemmer som befinner seg i Iran. På den måten legger de ytterligere press på eksiliranere som fremdeles er aktive. Dette er alvorlige beskyldninger som regjeringen ser på med stor bekymring.

I dag er det registrert 5600 iranske flyktninger og asylsøkere hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Tyrkia. Norge tar i samarbeid med UNHCR i mot om lag 150 iranske kvoteflyktninger fra Tyrkia i året.

Iranske flyktninger som kommer over grensen til Tyrkia opplever utvilsomt en frykt for at de blir forfulgt og overvåket. Selv om UNHCR verken har dokumentasjon på at iranske flyktninger er i fare eller at de blir overvåket i Tyrkia, er det grunn til å ta flyktningenes frykt på alvor i lys av de nevnte rapportene om iranske sikkerhetsmyndigheters aktiviteter i flere land.

UNHCR jobber målrettet i samarbeid med tyrkiske myndigheter, politi og uavhengige organisasjoner for å ivareta sikkerheten til flyktninger som oppholder seg i Tyrkia. Det er tett og godt samarbeid mellom disse aktørene. Både Tyrkia og UNHCR ønsker å unngå overvåking og forfølging av flyktninger som har tilhold i Tyrkia. Vi legger til grunn at både tyrkiske myndigheter og FNs høykommissær tar på alvor sitt ansvar for flyktningenes sikkerhet.

Norge leder arbeidet i FN for menneskerettighetsforkjempere, og arrangerte 6.-8. juni i år en større internasjonal konferanse i Oslo for menneskerettighetsforkjempere og journalister. Norge støtter også FNs spesialrapportører for menneskerettighetsforkjempere og Spesialrapportøren for ytringsfrihet. Begge er svært viktige aktører i overvåkingen av situasjonen internasjonalt på disse områdene, også i Iran og Tyrkia.