Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1602 (2011-2012)
Innlevert: 14.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 06.07.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Det foreligger planer for en stor vindkraftutbygging på Fosen og Ytre Vikna og spørsmål knyttet til nettutbygging er aktuelle.
Hvordan er status for fremdrift på klagebehandling av de konsesjoner som er gitt i området, vil en 420 kV kraftlinje mellom Orkdal/Trollheim og Namsos/Storheia bli realisert og finansiert som en del av sentralnettet, og vil fremdrift i utbyggingen sikre at en eventuell vindkraftutbygging ikke blir stanset på grunn av manglende infrastruktur på nett?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Departementet har fire vindkraftverk på Fosen og i Ytre Namdal med tilslutningsledninger i tillegg til kraftledningen Namsos-Roan-Storheia til klagebehandling. Det dreier seg om en meget omfattende konsesjonsbehandling der mange og motstridende interesser er involvert. Det er vanskelig for departementet nå å ha noen klar formening om når klagene vil være ferdigbehandlet, men sakene vil bli høyt prioritert fremover.

Flere vindkraftsøknader og kraftledningen Storheia-Orkdal/Trollheim er til avsluttende behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat, og forventes avgjort i nær fremtid.

Det er derfor nå for tidlig å si noe om tariffering og realisering av kraftledningsanleggene.