Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1610 (2011-2012)
Innlevert: 14.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 26.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Jeg viser til mitt spørretimespørsmål om forholdene for pasienter og ansatte ved Sykehuset Østfold Fredrikstad, som ble besvart 23.05.2012. Statsråden var da blitt forsikret om at Helse Sør- Øst skulle følge utviklingen nøye. Jeg viser til Fredrikstad Blad 14.06.2012 hvor ansatte gir uttrykk for sterk misnøye med arbeidsforholdene etter omleggingen som skjedde 24.april.
Vil statsråden nå sørge for at det snarest iversettes nødvendige tiltak slik at ansatte og pasienter ikke rammes av denne planlagte omleggingen?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som det ble orientert om i svar til Stortinget den 23. mai i år, er det skjedd en omlegging ved sykehuset Østfold Fredrikstad fra 24. april i år. Blant annet ble indremedisinsk akuttberedskap samlet ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. Dette er nødvendig for å starte arbeidet med å innføre nye arbeidsformer tilpasset det nye sykehuset og for å kunne bygge om lokalene i Moss. Omleggingen er en del av den samlede prosessen fram mot nytt Østfoldsykehus.

Situasjonen og prosessene følges nøye av sykehusledelsen og risikovurderinger med tiltak oppdateres ukentlig. Det er nå også iverksatt aktiv observasjon fra ledere som går ut i akuttmottaket og på sengepostene for å følge opp om tiltakene har forventet effekt. Dette er en omfattende prosess og det vil nødvendigvis kunne ta noe tid før alle tiltakene fungerer etter hensikten.