Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1611 (2011-2012)
Innlevert: 14.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Rv 64 Atlanterhavsvegen ble lørdag 9. juni 2012 åpnet som nasjonal turistvei.
Kan statsråden i denne forbindelse garantere økte midler til investeringer og vedlikehold av denne veistrekningen?

Begrunnelse

Atlanterhavsvegen utgjør en 8 274 meter lang seksjon av Rv 64 og er fastlandsforbindelse mellom Eide og Averøy kommuner. Byggingen av veistrekningen ble i sin tid i hovedsak finansiert gjennom bompenger. Lørdag 9.juni 2012 ble Atlanterhavsvegen rangert som en av 18 nasjonale turistveger i Norge. Veistrekningen ligger værhardt til og har økonomiske utfordringer knyttet til vedlikehold. I tillegg burde det vært investert i gang- og sykkelvei for å øke tilgangen til denne nasjonale turistvegstrekningen for myke trafikanter.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Ved gjennomføringen av forvaltningsreformen 1. januar 2010 ble tidligere riksveg 64 Atlanterhavsvegen omklassifisert til fylkesveg. Det er derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som er vegeier og har ansvaret for investeringer og vedlikehold av Atlanterhavsvegen.

Staten vil gjennom sine bevilgninger til nasjonale turistveger bidra til investeringer og vedlikehold av spesielle punkter og installasjoner langs turistvegstrekningene. For fylkesveg 64 Atlanterhavsvegen er attraksjonen Eldhusøya en høyt prioritert satsing, og målet er å få gjennomført tiltaket i 2013 og 2014. Tiltaket blir finansiert med to tredeler fra statlige midler til nasjonale turistveger, og en tredel fra Møre og Romsdal fylkeskommune.