Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1636 (2011-2012)
Innlevert: 18.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med stortingsvalget 2005 skrøt den rød-grønne alliansen av sin verktøykasse for å sikre industrien og industriarbeidsplasser i Norge. Ifølge Klassekampen 7.juni 2012 truer Hydro med å flytte produksjonen av aluminium ut av Norge og til land som Qatar og Kina hvis ikke industrien får bedre rammevilkår i Norge. Det gjelder særlig kompensasjon for CO2-påslaget i kraftprisen.
Hvilke grep vil statsråden foreta seg for å sikre rammevilkårene for norsk industri og industriarbeidsplasser i Norge?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Gode vilkår for industrien er noe som opptar både meg og regjeringen. Regjeringen har en aktiv politikk for vekst og verdiskaping som er tilpasset industriens utfordringer. Hensynet til konkurranseutsatt industrien står sentralt i regjeringens økonomiske politikk. Vi har som ambisjon at norsk industri også i årene fremover skal være blant de mest ledende innenfor sine bransjer og nisjer i den sterke globale konkurransen. Vi må ha høyproduktive og lønnsomme industribedrifter med god omstillings- og nyskapingsevne.

Nærings- og handelsdepartementet arbeider med et bredt spekter av problemstillinger av betydning for industrien. For aluminiumsindustrien og øvrig prosessindustri er rammevilkårene på kraft- og klimaområdet avgjørende. Regjeringen har allerede iverksatt en rekke tiltak for å bedre industriens kraftvilkår, inkludert utbygging av ny kraft, sikring av god kraftbalanse og særskilte tiltak rettet mot kraftintensiv industri.

Regjeringen er opptatt av å beholde en miljø- og energieffektiv industri i Norge parallelt med utviklingen i klimavirkemidlene. EUs kvotedirektiv åpner for å gi industrien kompensasjon av CO2-innslaget i kraftprisen. Europakommisjonen offentliggjorde de fastsatte retningslinjene for CO2-kompensasjon 22.5.2012. Regjeringen har besluttet at det innenfor rammene av EUs retningslinjer for statsstøtte, skal etableres en ordning for kompensasjon av indirekte kvotekostnader i Norge. Regjeringen vil komme tilbake til utformingen og avgrensningen av en slik ordning.