Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1614 (2011-2012)
Innlevert: 14.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 26.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hvordan er den omtalte kartleggingen gjennomført og kan statsråden dokumentere denne kartleggingen?

Begrunnelse

I mitt spørsmål dok.15:1104 svarer statsråden at det er gjennomført en kartlegging av kompetansen i Norge knyttet til behandling av kjeveskadde. Det har i ettertid både for meg og for pasienter vært umulig å finne denne kartleggingen, og således finner man heller ikke ut hvor og hvilken kompetanse som finnes innenlands. Jeg vil derfor oppfordre statsråden til å også sende denne kartleggingen ved svaret på dette spørsmålet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I mitt brev 16. mars i år til Stortingets president som svar på representanten Kari Kjønaas Kjos spørsmål, beskriver jeg tiltak som er tatt fra politisk hold for å styrke behandlingen av pasienter med TMD.
Når det gjelder selve behandlingsoppleggene og det faglige innholdet i disse, herunder kartlegging av kompetanse, er dette Helsedirektoratets oppgave. Helsedirektoratet har opplyst departementet om følgende:

”Det er foretatt en kartlegging av kompetansen innenfor spesialisthelsetjenesten. Den er
gjennomført ved hjelp av faggruppen som Helsedirektoratet satte sammen i 2010 og som avga en rapport. Denne rapporten var vedlagt direktoratets svar til departementet 5. 2. 2011. Kartleggingen er således gjennomført ved vanlig prosess der det er vurdert hvilken kompetanse som finnes og om det utføres inngrep på kjeveledd og hvilken formell kompetanse de ulike institusjoner har.”