Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1621 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange steder som for eksempel på Flisa, er det skiltet med ordet Riksgrensen i retning Sverige. Mange turister har aldri hørt om "stedet" Riksgrensen.
Hvorfor skiltes det ikke i dette tilfellet med Sverige, når det er dét det egentlig betyr?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vegvisningsskiltingen i Norge er bygd opp etter et system som er basert på kontinuitet. Avstandsskilt anvendes for å vise avstand fram til et sted/mål lenger fremme på reiseruten, og det settes opp stedsnavnskilt som bekreftelse når målet er nådd. Som mål brukes byer og tettsteder, og andre punkt som er enkle å stedfeste. «Sverige» blir et lite presist begrep i denne sammenheng, og man er kommet frem til at «Riksgrensen» er et bedre og mer nøyaktig mål å vise avstand frem til. Det skiltes for øvrig på samme måte i Sverige inn mot grensen mot Norge.