Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1622 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Viser til svar datert 4/6-12. Jeg oppfatter dette svaret slik at Norsk kulturråd "lever sitt eget liv" uten at ansvarlig statsråd har noe som helst ansvar for hva Norsk kulturråd finner på, selv om bevilgninger går til aktiviteter som er egnet til å gi et ondt regime økt autoritet.
Betyr dette at Norsk kulturråd f.eks. kan gi støtte til å sende en kulturdelegasjon til Syria for å utveksle kultur med det syriske regimet uten at ansvarlig statsråd har mulighet til å stanse dette?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Som det fremgår av mine tidligere svar, ønsker jeg ikke politisk styring av de kunstfaglige vurderingene som foretas i Norsk kulturråd. Jeg har tillit til at rådet har den faglige kompetansen som kreves for å vurdere om et kunstprosjekt er støtteverdig.