Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1675 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 29.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det er mange forskjellige typer førerkort for forskjellige typer kjøretøy.
Er det logisk at en ungdom som tar førerkort for traktor ikke samtidig får kjøre moped?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det følger av førerkortforskriften § 3-18 første ledd nr. 2 at erverv av førerett for traktor (klasse T) i tillegg til førerett for traktor, gir rett til kjøring i Norge med tre- eller firehjuls moped (klasse M kode 147). Førerett for traktor gir ikke rett til kjøring av tohjuls moped.

Ved totalrevisjonen av førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften i 2004 valgte man å skille mellom tohjuls moped og tre- og firehjuls moped. Utfordringene ved å kjøre tohjuls moped og traktor er vesentlig forskjellige. Dette reflekteres også i læreplanene for de respektive klassene. Det kreves andre egenskaper for å beherske en tohjuling enn tre- og firehjuls kjøretøy, og man fant det derfor, ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv, naturlig at førerett for traktor ikke gir førerett for tohjuls moped.

Vegdirektoratet evaluerer for tiden føreropplæringen som ble innført i 2005. Det er ønskelig å få resultatene av denne evalueringen før det vurderes eventuelle endringer i regelverket.