Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1626 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden gjøre en ny vurdering på hvorvidt det vil være mer hensiktsmessig å bruke eksisterende ledig bygningsmasse i Vardø sentrum til det nye politiattestkontoret i stedet for å utvide Vardø politistasjon?

Begrunnelse

Vardø har slitt med nedgang i både arbeidsplasser og fraflytting. Politiattestkontoret skal legges til Vardø, noe som medfører behov for flere kontorer.
Vardø har mange ledige bygninger, mange av historisk verdi, som egner seg godt for de nye offentlige arbeidsplassene. Det er bestemt at Politistasjonen i Vardø skal bygges ut for å kunne romme de nye arbeidsplassene. Det er Statsbygg som skal stå for utbyggingen. Det vil være mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke eksisterende bygningsmasse og dette ønskes også de fleste innbyggerne i byen fordi det vil skape mer aktivitet i bykjernen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Ved sentralisering av utstedelse av politiattester i Vardø, er det naturlig at en først benytter eksisterende lokaler.

Det er ikke avgjort hvor mange stillinger som endelig vil bli etablert ved det nye politiattestkontoret. De ledige arealene i eksisterende politibygg vil bli ombygget, tilpasset og oppgradert i samsvar med behovene til det nye politiattestkontoret og vil kunne romme inntil 25 nye arbeidsplasser. Østfinnmark politidistrikt har inngått kontrakt for ombygging i eksisterende areal hvor de ansatte får en naturlig tilhørighet til allerede etablerte politiarbeidsplasser i Vardø.

Det er på bakgrunn av ovennevnte ikke hensiktsmessig å gjøre nye vurderinger i forhold til valg av bygningsmasse.