Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1631 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Avinor er et helstatlig selskap som har ansvaret for flyplasser i Norge, og opptrer som en uavhengig økonomisk enhet.
Hvor stor andel av flyrelaterte avgifter er øremerket som inntekt til Avinor?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Avinor AS er et statlig heleid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet er ansvarlig eierdepartement. Selskapet har to primære virksomhetsområder: Drift av et landsomfattende nett av lufthavner for sivil luftfart, samt drift av flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Selskapet skal i størst mulig grad være selvfinansierende gjennom inntekter fra hovedvirksomheten og annen forretningsvirksomhet i tilknytning til lufthavnene. Flyselskapene betaler for å bruke Avinors lufthavn- og flysikringstjenester gjennom avgifter som blir fastsatt av Samferdselsdepartementet. Inntektene fra disse avgiftene tilfaller i sin helhet Avinor. CO2-avgift på mineralolje som benyttes i innenriks luftfart er en særavgift, og inntekter fra slike avgifter tilfaller statskassen.