Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1632 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Det vises til svar på spørsmål 1419 (2011-2012), hvor statsråden hevder at inndragning av kjøpekraft gjennom eksisterende bompengeprosjekter gjør at ytterligere prosjekter kan realiseres uten press i norsk økonomi. Ut fra et "marginal perspektiv" er dette urelevant, fordi den eksisterende kjøpekraftinndragningen uansett vil finne sted, men effekten av et ekstra nytt prosjekt vil påvirke press i økonomien der og da.
Mener statsråden at Ryfast-utbygging ikke vil ha vesentlig presseffekt i norsk økonomi?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Gjennom bompengeselskapene skjer både en inndragning av kjøpekraft og finansiering av store prosjekter. For de enkelte bompengeprosjektene vil ikke inndragning av kjøpekraft og investeringer sammenfalle i tid. Det er imidlertid nå bygget opp en stor portefølje av bompengefinansierte prosjekter. På aggregert nivå vil det derfor være sammenheng mellom tidspunktene for inndragning av kjøpekraft gjennom bompengeinnkreving og gjennomføring av bompengefinansierte veginvesteringer.