Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1644 (2011-2012)
Innlevert: 19.06.2012
Sendt: 19.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Stortingsrepresentant Lundteigen uttalte i debatten i Stortinget at statsråden burde møte kritikken mot han i stedet for at debatten skulle stenges. Representanten uttalte også at statsråden stigmatiserte sine kritikere i stedet for å ta debatten.
Kan statsråden redegjøre for hvorfor han ikke legger frem politiske løsninger for landbruket?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Jeg har selv hatt gleden av å debattere landbrukspolitikk med representanter fra Frp i flere ulike sammenhenger. Jeg mener det mer generelt er dekning for å si at den landbrukspolitiske debatten i de senere årene har vært mer omfattende enn på lenge.

Jeg vil også vise til at Stortinget nylig har behandlet Meld. St. 9 (2011 – 2012) om landbruks- og matpolitikken. I regjeringens arbeid med denne meldingen ble det gjennomført en åpen og inkluderende prosess.

Jeg vil bl.a. nevne en rekke åpne møter som ble arrangert over hele landet våren 2010 og som samlet ca. 1000 deltakere. Det ble også avholdt egne møter med ca. 60 organisasjoner fra et bredt spekter av interesseområder og det kom inn ca 250 skriftlige innspill.

Det er få områder hvor de politiske skillelinjene er så klare som innen landbruks- og matpolitikken. Det er derfor viktig og riktig med landbrukspolitiske diskusjoner og jeg ser fram til videre diskusjoner både generelt og også med representanten Trældal i årene som kommer.