Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1677 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 26.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statsråden har ved flere anledninger uttalt at man ønsker å øke tollvernet på våre landbruksprodukter.
Kan statsråden redegjøre for om dette kan få konsekvenser for annen eksportindustri i Norge?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Et sterkt importvern er en viktig forutsetning for opprettholdelse av landbruks-produksjonen og en offensiv norsk næringsmiddelindustri over hele landet.

En eventuell styrking av importvernet for enkelte jordbruksvarer i form av overgang fra krone- til prosenttoll, vil være innenfor våre forpliktelser i WTO. En slik endring vil ikke innebære noe annet enn at vi utnytter det handlingsrommet vi framforhandlet ved inngåelse av WTO-avtalen i 1994. Så lenge Norge overholder våre forpliktelser i WTO, kan ikke andre medlemsland iverksette straffetiltak i form av økt tollvern for å hindre norsk eksport.

Våre handelspartnere har også forpliktelser i WTO, blant annet med hensyn til øvre tillatte nivå på tollsatser ved import. Videre er alle medlemsland i WTO forpliktet til å likebehandle sine handelspartnere. Dette betyr i praksis at norsk eksportindustri vil stå overfor samme vilkår som andre eksportører.

Heller ikke innenfor EØS-regelverket er det mulig for en avtalepart ensidig å endre betingelsene for handel utover det en har blitt enige om i avtalen.

På denne bakgrunn er det min vurdering at en eventuell styrking av tollvernet for enkelte jordbruksvarer ikke vil ha konsekvenser for annen norsk eksportindustri.