Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1678 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 26.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Årets landbruksoppgjør satte landets bønder i harnisk. Vi kunne også lese at bønder i Lavangen truer med å slakte 3 000 dyr.
Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak han vil iverksette for å garantere norske sauebønder gode rammebetingelser?

Begrunnelse

I april behandlet Stortinget Meld. St. 9 (2011-2012), som setter opp ambisiøse mål for landbruks- og matpolitikken framover. Meldingen skal følges opp over flere år.
Gjennom de senere års jordbruksforhandlinger er det gjennomført forbedringer i rammevilkårene for næringsutøverne i jordbruket. Dette gjelder også for saueholdet.
Gjennom forhandlinger får jordbruket også betydelig innflytelse på utforming av virkemidler og tiltak som skal til for å nå Stortingets fastsatte mål.
Samtidig må jeg konstatere at jordbruksorganisasjonene ikke ønsket å gå i forhandlinger på grunnlag av statens tilbud i årets jordbruksoppgjør. Oppgjøret ble deretter fastsatt av Stortinget.
Rammebetingelsene for næringsutøverne i jordbruket, og her under i saueholdet, kan forbedres både ved å legge til rette for prisøkninger, gjennom budsjettstøtte, gode fraktordninger og velfungerende markedsordninger og verdikjeder. Forskning, rådgivning for bedre agronomi og utviklingstiltak er også viktige.
Alt dette er områder som er pekt på i landbruks- og matmeldingen, og som jeg ser fram til å følge opp.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: I april behandlet Stortinget Meld. St. 9 (2011-2012), som setter opp ambisiøse mål for landbruks- og matpolitikken framover. Meldingen skal følges opp over flere år.

Gjennom de senere års jordbruksforhandlinger er det gjennomført forbedringer i rammevilkårene for næringsutøverne i jordbruket. Dette gjelder også for saueholdet.

Gjennom forhandlinger får jordbruket også betydelig innflytelse på utforming av virkemidler og tiltak som skal til for å nå Stortingets fastsatte mål.

Samtidig må jeg konstatere at jordbruksorganisasjonene ikke ønsket å gå i forhandlinger på grunnlag av statens tilbud i årets jordbruksoppgjør. Oppgjøret ble deretter fastsatt av Stortinget.

Rammebetingelsene for næringsutøverne i jordbruket, og her under i saueholdet, kan forbedres både ved å legge til rette for prisøkninger, gjennom budsjettstøtte, gode fraktordninger og velfungerende markedsordninger og verdikjeder. Forskning, rådgivning for bedre agronomi og utviklingstiltak er også viktige.

Alt dette er områder som er pekt på i landbruks- og matmeldingen, og som jeg ser fram til å følge opp.