Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1641 (2011-2012)
Innlevert: 19.06.2012
Sendt: 19.06.2012
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 25.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): HiST har ennå ikke fått på plass bevilgninger til sine byggeprosjekt, og hemmes i tillegg av uforutsigbare rammebetingelser. Regelendringer har nå ført til at den planlagte flyttingen av Trondheim økonomiske høgskole kan bli forsinket.
Kan statsråden gi en orientering om hvor denne saken står hen i dag, og når det kan forventes en avklaring?

Begrunnelse

Høgskolestyret ved HiST vedtok flytting av Trondheim økonomiske høgskole fra Moholt til Hesthagen (nært opp til NTNU i Elgesetergate) i fjor. Saken var først tenkt behandlet gjennom KD/regjering. Nye regler førte til at saken ble oversendt FAD først og derfra har man nå anbefalt at saken behandles i en
regjeringskonferanse. FAD har også problematisert styrets beslutning i lys av våre øvrige campusbehov. Dette til tross for at flyttingen av TØH kun dreier seg om en privat leietager og ikke en bevilgning over statsbudsjettet. For HiST er det viktig å få en rask avklaring av dette, både av hensyn til planlagt innflytting og avtaler med utbygger.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det vises til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tord Lien sendt til Fornyings-, administrasjons og kirkeministeren. Spørsmålet er oversendt meg som rette vedkommende. Kunnskapsdepartementet er godt kjent med lokalsituasjonen for Høgskolen i Sør-Trøndelag og høyskolens ønske om en samling av virksomheten sentralt i Trondheim. Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med høyskolen i forbindelse med de forskjellige prosjektene som det har vært arbeidet med. En ny leieavtale for Trondheim Økonomiske Høgskole medfører en langsiktig økonomisk forpliktelse for Høgskolen i Sør-Trøndelag overfor en privat utbygger, og jeg ønsker å gjøre en grundig vurdering av saken for å sikre en effektiv bruk av statens samlede ressurser. Departementet er klar over den stramme tidsplanen for en eventuell realisering av dette prosjektet og behovet for en rask avklaring. Departementet tar sikte på å gi Høgskolen i Sør-Trøndelag svar i den nærmeste fremtid.