Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1652 (2011-2012)
Innlevert: 20.06.2012
Sendt: 20.06.2012
Besvart: 29.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): En bil fra 1984 har hatt ettermontert kufanger siden 1980-tallet, men blir i tråd med regelverket ikke godkjent i EU-kontrollen med mindre kufangeren fjernes fra bilen. Dette regelverket har blitt gitt tilbakevirkende kraft, til tross for at eldre biler med kufanger på grunn av bilenes alder etter hvert uansett forsvinner fra trafikken i Norge.
Hvorfor har ikke regjeringen gitt permanent amnesti til eldre biler med kufanger, og vil regjeringen eventuelt vurdere å endre regelverket når man nå ser konsekvensene?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Den 25. mai 2007 ble det ved gjennomføring av direktiv 2005/66/EF i norsk rett innført strengere krav til såkalte ”kufangere”, lysbøyler og annen form for frontale beskyttelsessystemer på person- og varebiler. Bakgrunnen var at disse systemene utgjør en sikkerhetsrisiko for fotgjengere og andre myke trafikanter.

Slikt utstyr som ikke var anmerket i kjøretøyets vognkort innen 25. mai 2007 måtte dokumenteres etter de nye og strengere kravene, eller eventuelt avmonteres. Det ble gitt lempeligere krav til dokumentasjon av slikt utstyr for biler eldre enn 10 år. Forslaget til forskriftsendring med implementering av direktivet var ute på høring to ganger i 2006.

Slik direktivet er gjennomført i norsk rett er det ikke anledning til å gi generelt ”amnesti” til eldre biler med kufangere, utover den lempningen som tidligere ble gitt med hensyn til krav til dokumentasjon. Med henvisning til formålet med den aktuelle reguleringen, økt sikkerhet for myke trafikanter, er det heller ikke aktuelt å vurdere endringer i disse bestemmelsene.