Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1654 (2011-2012)
Innlevert: 20.06.2012
Sendt: 20.06.2012
Besvart: 25.06.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): I dagens utgave av avisen Dagen, skrives det om brudd på menneskerettighetene i de palestinske selvstyreområdene. Ytringsfriheten krenkes og opposisjonelle blir forfulgt.
Norge tar opp slike spørsmål med de ansvarlige myndigheter, men vil Norge sørge for å løfte dette inn som et tema i giverlandsgruppen og legge nødvendig press på de palestinske myndigheter slik at alle deres innbyggere kan oppleve trygghet for at de ikke vil bli straffet eller forfulgt for sine meningers skyld?

Begrunnelse

De palestinske selvstyremyndigheter har selvsagt store utfordringer på mange plan og styrer i en region med ikke mange positive forbilder på menneskerettighetsområdet. Dette fritar imidlertid ikke palestinerne for ansvar når det kommer til å etterleve grunnleggende menneskerettigheter. Israelsk okkupasjon kan ikke brukes som begrunnelse for den type forfølgelse som det rapporteres om i bl.a. avisen Dagen. Norge er tungt til stede på Vestbredden og yter støtte på mange måter, også økonomisk. I tillegg leder Norge giverlandsgruppen for de palestinske områder. Norge har derfor en god anledning til å presse myndighetene på å etterleve menneskerettighetene. Jeg forstår at Norge følger opp slike saker, men så fremt man ikke ser varig endring eller bedring må det vurderes å bruke sterkere virkemidler. Målet om en palestinsk statsdannelse, blir mer krevende å få aksept for, hvis det stadig rapporteres om at de palestinske selvstyremyndigheter ikke følger opp de forpliktelser vi forventer at alle land bør følge.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Kritikk av menneskerettighetssituasjonen i Det palestinske området er berettiget. På ytringsfrihetsområdet er situasjonen bekymringsfull.

Brudd på menneskerettigheter er et alvorlig og viktig tema og menneskerettighetssituasjonen tas jevnlig opp i vår dialog med Den palestinske selvstyremyndigheten. Dette vil fortsatt være sentralt i vårt engasjement for palestinsk statsbygging. Det siste halvåret har vi ved flere anledninger tatt opp spørsmål bl.a. knyttet til ytringsfrihet og arrestasjonen av journalister med palestinske myndigheter – og vi har tatt opp spørsmål knyttet til dødsstraff i Gaza.

Vi tar også opp vår bekymring på dette området i ulike internasjonale fora, for eksempel i forbindelse med i møter i FNs menneskerettighetsråd i Genève.

Som leder av giverlandsgruppen (AHLC) har Norge blant annet som mål å holde selve dagsordenen under disse møtene til koordinering av bistanden og styrking av samarbeidet mellom palestinske og israelske myndigheter. Målsettingen har vært å konsentrere gruppens arbeid om temaer som gir best mulig effekt på den sosiale, økonomiske og humanitære situasjonen. Inkludering av ytterligere temaer har vist seg å komplisere gruppens arbeid.

Jeg deler ditt syn på at det faktum at Det palestinske området er okkupert, ikke er noen ”unnskyldning” for interne brudd på menneskerettighetene. Når det er sagt, er en slutt på okkupasjonen en nødvendig betingelse for at menneskerettigheter i Det palestinske området skal kunne innfris fullt ut.

Jeg mener at engasjement og støtte til statsbyggingsprosjektet, kombinert med klare krav til palestinske myndigheter, er den beste måten å bidra til å bedre situasjonen.