Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1659 (2011-2012)
Innlevert: 22.06.2012
Sendt: 22.06.2012
Besvart: 29.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hva er statsrådens forklaring på at søknaden fra Troms fylkeskommune, datert 18. juli 2011, om å kunne tilby kontinueringseksamen om sommeren, fortsatt er ubesvart til tross for at statsråden i Stortingets spørretime 21. mars 2012 gav uttrykk for at søknaden ville være ferdigbehandlet i april i år, og når kan svaret nå forventes å foreligge?

Begrunnelse

I spørretimen 21. mars stilte undertegnede spørsmål om når søknaden fra Troms fylkeskommune vedrørende å kunne tilby kontinueringseksamen for elever som stryker før neste skole-/studieår tar til, vil være ferdigbehandlet og om statsråden vil tillate dette. For mange elever vil dette bety en ny sjanse til å komme videre med utdanning. Konsekvensene av kontinueringseksamen i november-desember, vil være at elevene i beste fall forsinkes et halvt år og i verste fall ender det med et helt års forsinkelse i utdanningsløpet for utdanningstilbud som starter i august.
Søknaden fra Troms fylkeskommune er datert 18. juli 2011 og statsråden uttalte i Stortingets spørretime, sitat: "Jeg har denne søknaden til behandling, og jeg regner med at den er ferdigbehandlet i april."
Jeg er nå kjent med at Troms fylkeskommune, medio juni, fortsatt ikke har mottatt svar fra statsråden.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Stortingets spørretime 21. mars i år svarte jeg på spørsmål fra Elisabeth Aspaker om søknaden fra Troms fylkeskommune. Jeg svarte da at jeg tok sikte på å få besvart søknaden i løpet av april, og viste til at det var behov for å utrede bl.a. hvilke økonomiske og administrative konsekvenser søknaden fra Troms innebar.

Disse utredningene har avdekket flere problemstillinger som må vurderes nøye.

Elevene får blant annet svært kort tid til å forberede seg til ny eksamen i fagene. Det er i tillegg et omfattende arbeid som må gjøres for å utarbeide ny sentralt gitt eksamen og for å få til en ny runde med sensur innen fristen for opptak til høyere utdanning.

Jeg ønsker derfor å diskutere dette forslaget og eventuelle andre forslag Troms fylkeskommune har for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Troms. Jeg vil invitere Troms fylkeskommune til et møte om dette over sommeren.