Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1665 (2011-2012)
Innlevert: 22.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): For hester som importeres fra utlandet betales toll på 5 000 kroner, en såkalt "kjøttavgift".
Hva mener finansministeren er rasjonale bak denne tollen, og mener finansministeren denne tollen fortsatt er eksistensberettiget?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Toll på hest er en del av importvernet for landbruksprodukter og sorterer under Landbruks- og matdepartementet. Jeg har forelagt saken for landbruks- og matministeren som har følgende innspill:

”Bakgrunnen for at det ilegges toll ved import av hest er behov for beskyttelse av norsk hesteoppdrett. Særlig er det viktig å ivareta de fire nasjonale hesterasene (døl/kaldblods/fjordhest/lyngshest).

Avl på hest er en viktig tilleggsvirksomhet på mange norske landbruksforetak, og det fødes ca. 3000 hester/ponnier i Norge hvert år. Importstatistikken viser at det importeres ca. 1500 levende hester/ponnier til landet årlig.

Oppdrettere i Norge har høyere kostnader enn i andre land til blant annet fôr i oppdrettsperioden. Tollen ved import bidrar til å utjevne konkurranseulempen norske oppdrettere har gjennom høyere kostnader. Tollen er også med på å opprettholde kvaliteten ved norsk hesteoppdrett noe som har betydning for bruksegenskapene til dyrene.

I denne forbindelse kan nevnes at Norge har en tollfri importkvote for 200 hester fra Island.”