Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1673 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 26.06.2012
Besvart: 04.07.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Det er en realitet at Miljøverndepartementet fortsatt ikke har oppnevnt parkstyret etter at det fremkom protester fra samisk hold knyttet til departementets forslag til styresammensetning. Bardu kommune har nå oppnevnt to styremedlemmer i tråd med departementets forslag.
Når kan det forventes at Miljøverndepartementet skjærer gjennom og sørger for at nasjonalparkens forvaltningsstyre blir oppnevnt og kan tre i funksjon som forutsatt?

Begrunnelse

Ett år etter at den nye Rohkunborri nasjonalpark i Bardu ble åpnet av daværende miljøvernminister Erik Solheim, er det fortsatt ingen avklaring på sammensetningen av forvaltningsstyret for parken. Det innebærer at de som jobber i tilknytning til parken fortsatt mangler et styre å forholde seg til og forvaltningsplanen er således heller ikke kommet på plass.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Den nye modellen for forvaltning av verneområda sikrar lokal forvaltning av nasjonalparkane. Dette er viktig mellom anna for å få ei god lokal forankring av nasjonalparkane og dei andre store verneområda våre. Eg er difor oppteke av at nasjonalparkstyret for Rohkunborri nasjonalpark skal kome på plass så snart som mogleg.

Statssekretæren i Miljøverndepartementet, Henriette Killi Westhrin, inviterte alle partar til å drøfte samansetninga av styret på eit møte i Bardu kommune 26. juni 2012. Den svenske Talma sameby er ein sentral aktør i dette området fordi dei nytter nasjonalparken til reinbeite. Dessverre kom ikkje representantar frå Talma sameby til dette møtet. Dei vil derfor få tilbod om eit eige møte i Miljøverndepartementet rett over sommaren. Deretter tek eg sikte på ei snarleg avgjerd om samansetninga av dette styret slik at det kan oppnemnast og overta forvaltninga av Rohkunborri nasjonalpark så snart som mogleg etter dette.