Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1680 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I Stortingets spørretime 26. oktober 2011 sa statsminister Stoltenberg følgende: "Det er jo slik at hvis Norge begynner å lånefinansiere veiprosjekter, har vi innrettet oss veldig dumt.".
Mener statsråden også at det å lånefinansiere veiprosjekter er å "innrette seg veldig dumt"?

Begrunnelse

Organisering av infrastrukturprosjekter er et tema som ofte diskuteres i offentligheten, og meningsklarhet er viktig for en god debatt.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Staten med sin solide økonomi har ikke behov for å låne penger for å gjennomføre samferdselstiltak. Bompengeselskap kan ta opp lån. Det nedbetales av bilistene og trekker inn kjøpekraft. For utgifter som til syvende og sist uansett fullt ut må dekkes av staten, er det ikke rasjonelt for Norge å gå veien om statlige/private lån/ mellomfinansiering. Aktivitetsvirkningen på økonomien blir den samme enten man bevilger ordinært eller låner.