Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1693 (2011-2012)
Innlevert: 28.06.2012
Sendt: 28.06.2012
Besvart: 24.07.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Jernbaneverket har kjøpt inn nye sviller til jernbanelinjene i Oslotunnelen, men svillene passer ikke til maskinen som skal utføre arbeidet. Konsekvensen er at Jernbaneverket ikke kommer til å bli ferdige med sommerens vedlikeholdsarbeid 6. august, og at tunnelen kommer til å måtte stenges igjen på et senere tidspunkt.
Hvordan kan en slik situasjon i det hele tatt oppstå, hvilke merkostnader vil måtte dekkes inn, og vil passasjerene få kompensasjon når tunnelen må stenges igjen?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jernbaneverket la opp til å bytte sviller og skinner i Oslotunnelen samtidig med at tunnelen likevel måtte stenges i sommer for å få sluttført nødvendige fornyelsesarbeider på Oslo S. Bytte av sviller i Oslotunnelen er imidlertid ikke tidskritisk for gjennomføringen av det store fornyelsesprosjektet Lysaker-Etterstad. Alle gamle og nedslitte infrastrukturkomponenter som er viktig for punktligheten i togtrafikken blir skiftet som planlagt.

Jernbaneverket opplyser at det ikke vil være behov for en ny lang stengning av togtrafikken for å legge nye sviller i Oslotunnelen. Svillene som i dag ligger i tunnelen, har en gjenstående levetid på ca. ti år. Arbeidet kan gjennomføres på et senere tidspunkt i forbindelse med annet planlagt fornyelsesarbeid i tunnelen.

Jernbaneverket regner ikke med at utsettelsen av svillebytte i Oslotunnelen vil innebære vesentlige ekstrakostnader da innkjøpte sviller kan brukes i andre prosjekter. Reforhandling av kontrakten med entreprenøren er ikke gjennomført og det er derfor ennå ikke mulig å anslå hvor stor del av kontraktssummen som kommer til utbetaling.

Jernbaneverket har igangsatt en undersøkelse for å bringe klarhet i fakta og avdekke årsakene til den oppståtte situasjonen. Formålet er å unngå at lignende situasjoner skal oppstå igjen.