Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1705 (2011-2012)
Innlevert: 01.08.2012
Sendt: 01.08.2012
Besvart: 06.08.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Kan norske myndigheter bidra til å få opphevet den mangeårige interneringen av den palestinske fotballspilleren Mahmoud Sarsak?

Begrunnelse

Under EM i fotball 2012 fikk norske stortingsrepresentanter en lang rekke henvendelser om helsetilstanden til den sultestreikende palestinske fotballspilleren, som har vært underlagt administrativ sikkerhetsinternering av israelske myndigheter siden han ble anholdt i forbindelse med en fotballkamp i 2009. Saken hans har vakt sterke internasjonale protester, blant annet fra det internasjonale fotballforbundet, FIFA, som også viser til internering av andre palestinske fotballspillere. I følge internasjonale nettmedier hevder hans advokat at han vil bli løslatt 10. juli i år. Det samme har organisasjonen the Palestinian Prisoners´Club opplyst ved en tidligere anledning, men opplysningene er ikke offisielt bekreftet av israelske myndigheter. Denne saken er ikke enestående, og det er mange internerte som fortjener vår oppmerksomhet. Når en slik sak løftes fram internasjonalt, kan den imidlertid bidra til å rette søkelyset mot en praksis i strid med internasjonale menneskerettigheter, der forhåpentligvis også norske myndigheter kan være med å legge press på stater som bryter med menneskerettighetene. På den måten kan én sak få betydning for flere.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Mahmoud Sarsak ble løslatt fra sikkerhetsinternering 10. juli. Norge har ved flere anledninger reist spørsmål om Israels bruk av sikkerhetsinternering med israelske myndigheter, senest i juni 2012. Norge har vært opptatt av omfanget av bruken, både antall personer som til enhver tid er satt i forvaring og hvor lenge personer blir sittende. I henhold til folkeretten har en okkupasjonsmakt som Israel kun anledning til å sikkerhetsinterne dersom det foreligger tvingende sikkerhetshensyn. Sikkerhetsinternering er imidlertid et ekstraordinært virkemiddel, og bruken må ikke være omfattende eller systematisk.