Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1712 (2011-2012)
Innlevert: 01.08.2012
Sendt: 01.08.2012
Besvart: 09.08.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Det er fra ulikt hold blitt opplyst om at Romfolket, som blant annet er midlertidig bosatt i en leir på Årvoll i Oslo, ikke mottar noen form for offentlig støtte/ sosiale ytelser.
Dersom dette er korrekt og romfolket samtidig ikke er i arbeid, har Arbeidsministeren kunnskap om eller har mottatt informasjon om hvordan Romfolket finansierer sine daglige utgifter til opphold i Norge?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg tar som utgangspunkt at representantens spørsmål dreier seg om tilreisende romfolk og ikke om romfolk som er norske statsborgere eller har bodd fast i Norge i lang tid.

Jeg er ikke kjent med at personer blant de tilreisende som har vært omtalt i sommer har mottatt offentlig støtte/sosiale ytelser, uten at jeg kan utelukke at det kan ha skjedd. Noen har imidlertid fått råd og veiledning.

Vi har ikke statistikk som viser hvilke inntekter denne gruppen samlet sett har, og hva de livnærer seg av. Enkelte tilreisende romfolk kan ha oppsparte midler, andre får inntekter ved å tigge og ved å samle inn og pante tomflasker. Et mindre antall får noe inntekt ved å selge bladet Folk er folk. Enkelte har trukket fram at kriminalitet er en av inntektskildene for denne gruppen, men det foreligger heller ikke statistikk over hvor stor del av deres livsopphold som er knyttet til dette.