Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1730 (2011-2012)
Innlevert: 06.08.2012
Sendt: 07.08.2012
Besvart: 13.08.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Norges kjøp av nye NH 90 har utviklet seg til å bli noe som ligner på en tragedie. Ikke er helikoptrene blitt levert i henhold til avtalen som foreligger og det vi har mottatt har ikke den figurasjonen vi skal ha. At dette samlet sett svekker oss og spesielt kystvakten er et faktum. Mitt spørsmål er derfor:
Hvor lenge er statsråden villig til å se på at en leverandør ikke makter å overholde de forpliktelsene vedkommende selv har skrevet under på, og hvilke alternativer har vi nå?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 7. august 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om Norges kjøp av nye NH90 maritime helikoptre. Som beskrevet i Prop. 1 S (2011-12) skal Norge anskaffe 14 NH90 maritime helikoptre. Planen var at de skulle leveres i tidsrommet 2011-15, men det er blitt betydelige forsinkelser i leveransene. Helikoptrene skal operere sammen med de nye fregattene og med Kystvaktens fartøyer. Bardufoss flystasjon er hovedbasen for Forsvarets helikoptre. Operativ testing og evaluering av NH90-helikoptrene blir gjennomført der.

NH90 maritimt helikopter er en nyutviklet, moderne maskin tilpasset Forsvarets behov. Et helikopter er levert og innfases aktivt på Bardufoss flystasjon. NH90 er en meget god plattform som vil styrke Fregattvåpenet og Kystvakten. Det er meget beklagelig at Forsvaret ikke har fått levert det ønskede antall helikoptre til avtalt tid. Vi har en kontinuerlig dialog med leverandøren, og representanter fra både Forsvarsdepartementet og Forsvaret har meget klart gitt uttrykk for misnøye med disse forsinkelsene overfor leverandøren. Forsvaret fikk medio juni i oppgave å starte en forstudie til bruk for en markedsundersøkelse av alternativer til NH90 maritime helikoptre. Den skal danne grunnlag for å vurdere om det reelt eksisterer maritime helikoptre på markedet som kan anskaffes, i tilfelle leveransene av NH90 blir ytterligere, vesentlig forsinket eller helt uteblir. Forstudien skal tjene som et underlag for Forsvarsdepartementet i arbeidet med å vurdere videre substans i planleggingen av Forsvarets struktur for å sikre fremtidig operativ evne til Kystvakten og Fregattvåpenet. Forsvarsdepartementet observerer at leverandøren, NATO Helicopter Industries, i løpet av sommeren har tatt grep for å forbedre kvaliteten på produktet og at dette er ment å gi resultater i leveransene av NH90 til Forsvaret. Vi ønsker NH90 maritime helikoptre til Forsvaret, men det er klart at vår tålmodighet ikke er ubegrenset. Nettopp derfor har jeg tatt grep som angitt og jeg følger saken nøye.