Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1743 (2011-2012)
Innlevert: 10.08.2012
Sendt: 13.08.2012
Besvart: 22.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): E16 Nestunnelen skulle ha blitt gjenåpnet 1. desember 2012, men rehabiliteringsarbeidet er ikke engang påbegynt. Statens vegvesen sier nå at strekningen først skal gjenåpnes oktober 2013. Ifølge Aftenposten.no skyldes forsinkelsen blant annet manglende kompetanse for tunnelprosjektering og elektro.
Mener statsråden det er akseptabelt å stenge en stamvei i over to år, og hvorfor har det ikke blitt innhentet nødvendig kompetanse fra utlandet?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Rehabiliteringsarbeidene i E16 Nestunnelen har dessverre tatt mye lengre tid enn forutsatt. Det er flere årsaker til dette. En av årsakene er at Norge har et lite rådgivningsmiljø for prosjektering innenfor de aktuelle fagområdene, og disse var opptatt med andre oppdrag på det tidspunktet det var behov for bistand til prosjektering av arbeidene i Nestunnelen. Utenlandske aktører på rådgiver- og entreprenørsiden er allerede inne i det norske markedet. Erfaringsmessig er det imidlertid liten eller ingen interesse fra nye utenlandske rådgivere når det lyses ut konkurranser om prosjektering av rehabiliteringsarbeider i tunneler. En årsak til dette kan være at denne typen arbeider er spesielle og krever god kunnskap om forutsetninger knyttet til bygging og teknisk utrustning av tunneler i Norge, samt forskrifter, standarder og retningslinjer. Statens vegvesen har i den senere tid hatt en omfattende bransjekontakt både med nasjonale og utenlandske aktører der denne typen utfordringer har vært tatt opp. Statens vegvesen vil videreføre dette arbeidet, for å motivere og legge bedre til rette for at også nye utenlandske rådgivere skal få større interesse for å tilby sine tjenester i Norge. Det har vært en klar økning i interessen for det norske anleggsmarkedet fra utenlandske entreprenører de senere år, og det er ønskelig å oppnå det samme på rådgiversiden.