Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1746 (2011-2012)
Innlevert: 15.08.2012
Sendt: 16.08.2012
Besvart: 24.08.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hva som gjøres for å hjelpe Målselv kommune, og vil statsråden ta kontakt med andre aktører som Forsvaret for å få midlertidig løsninger med bruene i kommunen slik at man kan opprettholde en beredskap hvis det skulle oppstå ulykker der bruene er borte?

Begrunnelse

Skadene etter flommen i Troms er store. Store deler av infrastrukturen har fått store skader, og vil koste mye og tilbakeføre til samme standard som før flommen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har nylig vært i kontakt med fylkesmannsembetet i Troms, og fått informasjon om situasjonen i Målselv kommune. Jeg har fått opplyst at der bruer har blitt revet bort av flommen, har det blitt etablert midlertidige omkjøringsløsninger. Det er ingen i kommunen som skal være isolert etter flommen.

Fylkesmannen kunne ellers opplyse at kommunens eget beredskapssystem har fungert godt, og at samarbeidet mellom kommunen og fylkesmannen har vært tilfredsstillende.

Kommunal- og regionaldepartementet har skjønnsmidler som kommuner og fylkeskommuner kan søke på når de har blitt rammet av flom og annen naturskade.

Departementet kan etter søknad gi delvis kompensasjon for ekstraordinære utgifter i forbindelse med gjenoppbygging av ødelagt infrastruktur som bruer og veier. Kommunen kan via fylkesmannen søke departementet om slik kompensasjon, når de har fått oversikt over kostnadene forårsaket av flommen.