Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1767 (2011-2012)
Innlevert: 20.08.2012
Sendt: 21.08.2012
Besvart: 24.08.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Teknisk jordbruksavtale 2012-2013, datert 20.juni 2012 opererer med maks antall dyr som er støtteberettiget.
Kan statsråden redegjøre for om det i denne fastsettelsen er tatt høyde for økning i produksjonsvolum?

Begrunnelse

Nortura Totalmarked sin prognose pr 27.juni 2012 viser selv med anslag for import, et netto underskudd i markedsbalansen for kjøtt fra storfe/kalv og sau/lam for 2012. Siste år opplevde vi blant annet manko på smør.
Prognoser for markedsbalansen for melk og meieriprodukter for 2012 er ikke kjent.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: For enkelte tilskuddsordninger over jordbruksavtalen er det fastsatt maksimalt antall støtteberettigede dyr. Dette gjelder ordninger under den såkalte ”blå boks” i landbruksavtalen i WTO, der støtten skal gis innenfor ”produksjonsbegrensnings-ordningene”. Det er bl.a. spesifisert at støtte per dyr skal gis til ”et fast antall dyr”.

Begrensningene det refereres til i spørsmålet er således fastsatt med grunnlag i Norges WTO-forpliktelser, og de fastsatte takene for maksimalt antall støtteberettigede husdyr kan ikke oppjusteres.

Til nå er det kun for tilskudd til slaktegris at det fastsatte nivået for maksimalt antall støtteberettigede dyr har gitt utslag i form av avgrensning av tildelt støtte. Jeg vil peke på at de fastsatte rammene ikke avgrenser nivået på tillatt støtte per dyr for tilskudd som inngår i ”blå boks”.

Det er også slik at begrensningene i antall støtteberettigede dyr ikke har betydning for tilskuddsordninger over jordbruksavtalen som ikke omfattes av blå boks.

Det finnes derfor en rekke landbruksøkonomiske virkemidler som kan brukes for å øke produksjonen av kjøtt, og ved de siste jordbruksoppgjørene har Regjeringen styrket tilskuddsordningene for grovfôrbasert husdyrhold.