Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1758 (2011-2012)
Innlevert: 17.08.2012
Sendt: 17.08.2012
Besvart: 27.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Elektronisk avlesning av bil- og motorsykkelskilt gjør at det ikke lenger er nødvendig med oblater på kjøretøyenes kjennemerker. På samme måte burde elektronisk avlesning av skilt kunne avsløre manglende bilforsikring, EU-kontroll og registrering.
Hva er begrunnelsen for at man har holdt fast ved ordningen knyttet til fysisk avskilting og skiltmakulering, og hvor store ressurser brukes årlig til henholdsvis fysisk avskilting, makulering og produksjon av nye skilt/kjennemerker?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Av hensyn til trafikksikkerheten er det viktig at kjøretøy som ferdes på vegene er i forskriftsmessig stand. Når det først skjer en trafikkulykke, er det også særdeles viktig at kjøretøy som er innblandet i ulykken er forsvarlig forsikret, både av hensyn til eieren av kjøretøyet og eventuelle skadelidte – de økonomiske konsekvensene av en ulykke kan bli meget store. Ved å fjerne fra kjøretøy som mangler forsikring og/eller ikke har gjennomført EU-kontroll det dokument – kjennemerket – som tilkjennegir retten til å ferdes på offentlig veg, reduseres faren for at slike kjøretøy likevel tas i bruk.

Det er riktignok slik at disse manglene vil kunne avdekkes ved hjelp av elektronisk avlesing av kjennemerke. Dette vil imidlertid først skje når kjøretøyet stoppes i kontroll, og inntil dette skjer vil kjøretøyet uten større fare for å bli oppdaget kunne ferdes på vegene. Selve avskiltingen er en tydelig konsekvens av et eventuelt regelbrudd, og fjerner effektivt muligheten for bruk av kjøretøyet inntil forholdene er bragt i orden.

I henhold til forskrift om bruk av kjøretøy § 2-5 nr. 6 oppbevarer Statens vegvesen inndratte kjennemerker i 6 måneder før makulering. Dette sikrer at kjøretøyets eier har en reell klagemulighet ved avskilting. En slik praksis er også kostnadsbesparende ved at eieren får mulighet til å rette opp i manglende forhold ved registreringen uten at det må produseres nye kjennemerker innenfor dette tidsrommet.