Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1771 (2011-2012)
Innlevert: 20.08.2012
Sendt: 21.08.2012
Besvart: 28.08.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva synes statsråden om hele saken om Flå-lensmannen, hvor mange avhør ble foretatt av den voldelige inntrengeren (den kriminelle), hvor mange avhør ble foretatt av det fornærmende ekteparet og hva slags straffereaksjon fikk den voldelige inntrengeren (den kriminelle)?

Begrunnelse

Saken om Flå-lensmannen som rykket ut til et eldre ektepar i nød har blitt en kjent sak i mediene, og undertegnende ser dermed ikke behov for å redegjøre for hele hendelsesforløpet.
Det har blitt en spesiell sak av flere grunner. Dette fordi det siste året har vært stort søkelys på politiets lave responstid. Spesielt i Nordre Buskerud Politidistrikt. Hadde ikke Flå-lensmannen rykket ut på fritiden sin (var der på ca. 3 minutter), så hadde trolig politipatruljen fra Gol ikke kommet før 30-45 minutter etter at operasjonssentralen i Hønefoss mottok nødtelefonen fra det eldre ekteparet som trengte beskyttelse. Saken sier både noe om utrykningstiden for politiet, den lave politidekningen, ressursbruken i politiet, hva slags (u)kultur som eksisterer i straffesaker, og hvem som er det egentlige offeret og hvem som er den kriminelle i saken.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har fått informasjon om at den omtalte personen ble innbrakt i det som i utgangspunktet var en ordensforstyrrelse i beruset tilstand. Grunnet skaden på denne personen, er saken for lensmannens vedkommende, til rutinemessig etterforskning hos Spesialenheten for politisaker.

Jeg legger til grunn at saken mot personen som skulle innbringes, undergis vanlig etterforskning og påtalemessig behandling. Ytterligere informasjon i saken må derfor gis av påtalemyndigheten.