Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1772 (2011-2012)
Innlevert: 21.08.2012
Sendt: 21.08.2012
Besvart: 30.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden endre trasevalget for strekningen Bjørum - Skaret på E16 på bakgrunn av nye opplysninger om kostnader knyttet til denne strekningen?

Begrunnelse

Ifølge Asker og Bærums Budstikke fredag 17. august krever beboerne, langs strekningen Bjørum - Skaret på E16, omkamp om veiløsning. Daværende miljøvernminister Erik Solheim godkjente Statens Veivesen sitt alternativ for ny E16 i 2009. Ren anleggsøkonomi og verken miljøhensyn eller transportøkonomi var i følge beboerne, Bærum kommune, en samlet miljøbevegelse, transportnæringen, landbruket og diverse andre organisasjoner avgjørende for trasevalget den gangen. Nå viser det seg at flere endringer og tilpasninger gjør den valgte traseen for E16 Bjørum - Skaret langt dyrere enn tidligere anslått.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Planleggingen av E16 Bjørum – Skaret med fire felt startet opp i 2004. Bærum kommune ønsket en vegløsning med mer tunnel enn hva Statens vegvesen anbefalte. Etter en grundig og lang planprosess fattet Miljøverndepartementet beslutning om vegløsning i 2009. Arbeidet med reguleringsplanen har tatt utgangspunkt i dette. Jeg vil ikke ta initiativ til å endre Miljøverndepartementet beslutning. Det vil sette planprosessen tilbake til start og forlenge denne med mange år. Jeg er generelt opptatt av å redusere de lange planleggingstidene for vegprosjekter, og for prosjektet E16 Bjørum – Skaret finner jeg ingen grunn til å ta opp trasévalget til ny vurdering.

Statens vegvesen oppgir at kostnadene med prosjektet har økt siden prisoverslaget i kommunedelplanen. Dette begrunnes med større usikkerhetsavsetning, innarbeiding av endringer som fulgte av Miljøverndepartementets beslutning, strengere sikkerhetskrav, geologiske forhold og mer kostnadskrevende kryssutforming enn tidligere forutsatt. Kostnadsøkningen medfører ingen endring mellom de forskjellige alternativene. Det avviste alternativet med lang tunnel vil ha tilsvarende prisøkning.