Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1790 (2011-2012)
Innlevert: 23.08.2012
Sendt: 24.08.2012
Besvart: 30.08.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede besøkte for noen dager siden Horten og fikk der en orientering fra varaordføreren om kommunens planer. Et viktig forhold i så måte er forsvarets aktivitet.
Mitt spørsmål blir derfor hvor lenge forsvaret har planlagt å ha aktivitet på Mellomøya og Østøya, og om det vil bli mulig for kommunen å overta dette arealet når så skjer?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president datert 24. august 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om hvor lenge Forsvaret har planlagt å ha aktivitet på Mellomøya og Østøya, og om det blir mulig for kommunen å overta dette arealet når så skjer?

Det foreligger i dag ingen planer om at Forsvarets eller Forsvarets forskningsinstitutts aktiviteter på Mellomøya og Østøya i Horten skal opphøre.

Dersom forsvarssektorens bruk av områdene skulle opphøre i fremtiden, vil avhending skje iht. Instruks om avhending av statlig eiendom m.v. (Avhendingsinstruksen).