Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1799 (2011-2012)
Innlevert: 24.08.2012
Sendt: 24.08.2012
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 31.08.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I Halden har næringslivet i årevis ventet på utbedring av innseilingsforholdene. Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1 101 (2011-2012,) og svar fra den svenske regjeringen på mitt spørsmål nr. E 7/2012 via Nordisk råd, om utdyping av innseilingen til Halden. I begge svarene fremgår det at det skal avholdes et møte for å prøve å komme til enighet. Møtedato var ikke avklart for 5 måneder siden.
Hva er årsaken til at det fremdeles ikke er avtalt møtedato, og når kan det forventes fremdrift i denne viktige saken?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I svaret av 27. mars 2012 på spørsmål nr. 1101 fra stortingsrepresentant Erlend Wiborg orienterte jeg om at vi på politisk nivå da nylig hadde bedt om et møte med det svenske Miljödepartementet for å drøfte mulige løsninger i saken om utdypingen av innseilingen til Halden.

Det er nå avklart at et slikt møte mellom statssekretær Anders Flanking i det svenske Miljödepartementet og statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet vil finne sted i Stockholm onsdag 12. september.