Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1815 (2011-2012)
Innlevert: 27.08.2012
Sendt: 28.08.2012
Besvart: 03.09.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ifølge informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider vedrørende ny tolkning av regelverk for beregning av karakterer for elever med individuell opplæringsplan, skal elever som blir fritatt for karakter vurderes med karakter 0 i poengberegningen for opptak til videregående opplæring. Denne tolkningen vil forverre mange elevers læringsproblemer og deres videre opplæringsmuligheter.
Støtter statsråden direktoratets nye tolkning av regel, og hva vil hun foreta seg for å hjelpe elever som rammes av endringen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det har tidligere kommet frem at det har vært ulik praksis i fylkeskommunene når det gjelder poengberegning ved inntak til videregående opplæring. Dette dreier seg om hvordan poeng for opptak skal beregnes for elever som er fritatt for karakterer i ett eller flere fag. For å sikre lik praksis kom Utdanningsdirektoratet i mars i år med en tolkning av forskrift til opplæringsloven som presiserte regelverket. Tolkningen innebar at elever som har vært fritatt for vurdering med karakter i fag på ungdomstrinnet har blitt stående med ”0” i dette faget. Det har naturligvis trukket karaktersnittet deres ned.

Det ikke blitt informert om den nye tolkningen tidligere og det kan ha fått uheldige følger for noen elever. Det er grunn til å tro at ikke alle foreldrene i tilstrekkelig grad har vært kjent med dette når de har tatt valget om fritak fra vurdering med karakter.

Det er viktig at det er et rettferdig inntak til videregående opplæring. Jeg vil derfor sende på høring et forslag som vil sikre at de som er fritatt for vurdering med karakter i ett eller flere fag ikke får en poengberegning som trekker karaktersnittet deres ned. Regelverket skal revideres slik at det gjelder for neste skoleår.