Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1817 (2011-2012)
Innlevert: 28.08.2012
Sendt: 28.08.2012
Besvart: 03.09.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Forsvaret har i mange år spilt en viktig rolle i Horten. Forsvarets aktivitet har påvirket på mange måter. Ikke minst bærer indre havn preg av mangeårig forsvarsaktivitet.
Mitt spørsmål er derfor om forsvarsministeren vil ta initiativ til en nødvendig opprydding i indre havn samt sjøbunnen ved Mellomøya og Østøya, slik at området i større grad enn i dag kan nyttiggjøres?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president datert 28. august 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om forsvarsministeren vil ta initiativ til en nødvendig opprydding i Horten Indre havn, samt sjøbunnen ved Mellomøya og Østøya. Jeg benytter også anledningen til å vise til spørsmål fra samme representant om Forsvarets bruk av Mellomøya og Østøya, som ble besvart 29. august 2012.

Forsvarsbygg tok høsten 2009 initiativ til å etablere en samarbeidsgruppe mellom representanter fra Horten havn, Fylkesmannen i Vestfold, Horten kommune og lokalt næringsliv tilknyttet Horten Indre havn. Forsvarsbygg har vært leder for samarbeidsgruppen. I 2010 ble det arbeidet med en del overordnede forhold, og i 2011-2012 er det gjennomført en storstilt kartlegging av Horten Indre havns tilstand. Det er samarbeidsgruppens intensjon å utarbeide en tiltaksplan i 2013, for å starte opp tiltak i 2014 eller 2015. Tiltakene vil også omfatte sjøbunnen ved Mellomøya og Østøya.