Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1825 (2011-2012)
Innlevert: 28.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Besvart: 06.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Etter hvert som Legemiddelverket anbefaler flere enn ett blodproppforebyggende legemiddel på blå resept, hvordan vil helseministeren sikre at pasientene så snart som mulig får tilgang til dem, og vil statsråden vurdere å gjøre godkjenning av nye legemidler mer løpende enn det som er tilfelle i dag?

Begrunnelse

Personer med hjerteflimmer har høy risiko for slag og hjerneblødninger, med store lidelser, belastninger på helsetjenesten og samfunnsmessige kostnader til følge. Det er bra at det kommer flere legemidler som kan supplere eldre. Underbehandling er et stort problem, men med flere alternativ blir det enklere å tilpasse behandlingen til den enkelte. Det vil bidra til mer effektiv forebygging av slag.
Eksempelvis er nye legemidler godkjente til dette formålet, og det er søkt om blå resept for begge. Vanlig beslutningspraksis kan gi et års opphold mellom beslutning om refusjon for midlene. Medisinsk er det uheldig. De har ulik virknings- og bivirkningsprofil. Pasienter som ikke kan bruke det ene midlet behøver et alternativ, og uten blå resept blir tykkelsen på lommeboka avgjørende.
Samfunnsøkonomisk er det også negativt, man går bl.a. glipp av priskonkurranse.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forhåndsgodkjent refusjon for legemidler som overstiger 5 mill. kroner må behandles av Stortinget som bevilgende myndighet. Statens legemiddelverk har vurdert at dette er tilfellet for denne legemiddelgruppen, og det er derfor en sak jeg må komme tilbake til i de årlige budsjettproposisjonene.