Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1940 (2011-2012)
Innlevert: 17.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 24.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange veiprosjekter kunne med fordel ha blitt gjennomført på kortere tid for å spare både bilistene og miljøet for store utfordringer.
Er det en tanke å prøve å ha kortere anleggstid i første omgang, på enklere anlegg?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Kort anleggstid og rasjonell anleggsdrift er en viktig ambisjon for samferdselsmyndighetene. Optimal anleggstid ved veganlegg styres imidlertid av flere faktorer: lavest mulig kostnad for byggearbeidene, minst mulig ulemper for trafikantene, samt ikke minst kravet om tilstrekkelig sikkerhet under utførelse av arbeidene. Som hovedregel fastsetter Statens vegvesen selv byggetiden både på store og små anlegg, basert på erfaringer fra tidligere gjennomførte arbeider. I noen tilfeller har Statens vegvesen gjennomført tilbudskonkurranser hvor entreprenørene har tilbydd kortest mulig byggetid sammen med tilbudspris.