Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1903 (2011-2012)
Innlevert: 10.09.2012
Sendt: 10.09.2012
Besvart: 17.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Visse typer veiskilt har en tendens til å forsvinne, så som f.eks. varselskilt for elgfare.
Hva vil statsråden bidra med for å redusere denne type hærverk/tyveri?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Elgskilt synes dessverre å være spesielt ettertraktede samleobjekter, på samme måte som enkelte stedsnavnskilt.

Replassering av manglende skilt er omfattet av driftskontraktene, slik at entreprenørselskapet er ansvarlig for at dette blir gjort. Gjennom kontrakten har selskapet oversikt over alle vegens elementer, herunder skiltenes type og plassering.

Statens vegvesen gjennomfører sin kontroll av entreprenørselskapet gjennom oppfølging av selskapets rapporterte egenkontroll og gjennom egne stikkprøvekontroller. Observasjon av manglende skilt ved stikkprøvekontroll vil rutinemessig bli meldt til entreprenøren.

Selve utskiftingen av skilt er en bestillingsoppgave som gjøres opp særskilt etter enhetspris i kontrakten.

Tyveri anses som hærverk, som entreprenøren innen en uke skal varsle skriftlig om, og samtidig gi et grovt prisoverslag. På bakgrunn av dette vurderer Statens vegvesen om hærverket skal anmeldes til politiet, og et mer detaljert prisoverslag vil så være grunnlag for krav overfor det aktuelle forsikringsselskapet. Ved uoppklart tyveri rettes kravet til forsikringspoolen som skade med ukjent skadevolder.

Manglende skilt skal erstattes straks dersom det kan være til fare for trafikantene at de ikke er på plass. I andre tilfeller skal skilt erstattes innen en måned.