Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1848 (2011-2012)
Innlevert: 31.08.2012
Sendt: 31.08.2012
Besvart: 05.09.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Vurderes det endringer i praktiseringen av reglene for avkorting av arbeidsavklaringspenger mot godtgjørelse for politiske verv, eller mener statsråden at dagens avkortingspraksis er tilfredsstillende?

Begrunnelse

I Innst. 15 S (2010-2011) skriver en samlet arbeids- og sosialkomité følgende:

”Komiteen legger vekt på at det skal være enkelt å kombinere noe arbeid og verv med arbeidsavklaringspenger og mener det er viktig for å sikre alle god mulighet til å delta i for eksempel folkevalgte forsamlinger eller aktiviteter som utføres på fritiden. Komiteen er kjent med at Likestillingsombudet har bedt Nav vurdere avkortningen av arbeidsavklaringspenger for godtgjørelse for politiske verv, og at Nav nå vil se på ordningen. Komiteen ser det som positivt, og ønsker at regjeringen går gjennom regelverket og vurderer om det i tilstrekkelig grad legger til rette for deltakelse i folkevalgte eller frivillige verv som medfører godtgjørelse.”

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I Innst. 15 S (2010-2011) skrev arbeids- og sosialkomiteen blant annet at den ”legger vekt på at det skal være enkelt å kombinere noe arbeid og verv med arbeidsavklaringspenger” og at den ”ønsker at regjeringen går gjennom regelverket og vurderer om det i tilstrekkelig grad legger til rette for deltakelse i folkevalgte eller frivillige verv som medfører godtgjørelse”.

Jeg kommer til å gi min vurdering av dette i statsbudsjettet for 2013.