Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1862 (2011-2012)
Innlevert: 03.09.2012
Sendt: 04.09.2012
Besvart: 07.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Det vises til svar på Dokument nr. 15:1309 (2011-2012). Regjeringen advarte mot fondsløsning til forskningsfinansiering pga. uforutsigbarhet i avkastning. Likevel valgte regjeringen en tilsvarende fondsløsning til klimatiltak.
Hvorfor gir fond forutsigbar avkastning til klima men ikke til forskning, og hvorfor innfører ikke regjeringen tilsvarende løsning for forskning dersom de mener det går an for klimatiltak?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Dette er et spørsmål som jeg tidligere har besvart, se svar på Dokument nr. 15:1671 (2011-2012). Jeg ser imidlertid at spørsmålet ikke er publisert riktig på Stortingets nettsider. Jeg legger til grunn at Stortinget retter opp denne feilen så snart som mulig.