Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1883 (2011-2012)
Innlevert: 05.09.2012
Sendt: 06.09.2012
Besvart: 13.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Hvilket språk en ansatt snakker i lunsjpausene sine kan vanskelig sies å ha noe med hvordan vedkommende skjøtter sitt arbeid. Det kan åpenbart heller ikke være del av vurderingen i en oppsigelse. Likevel har flere aviser meldt at Sykehuset i Telemark bruker det at en kvinnelig ansatt snakket polsk i lunsjen som en av grunnene til at hun mister jobben.
Hvordan vil statsråden sikre at sykehusene ikke diskriminerer sine ansatte?

Begrunnelse

Ifølge Dagbladet skriver Sykehuset i Telemark følgende i sitt oppsigelsesbrev til den ansatte: "Du har fått info om at det kun skal snakkes norsk i arbeidstiden. Dine kollegaer og sykehusets brukere har klaget gjentatte ganger da det snakkes polsk på spiserom, renholdssentralen og korridorer osv.".
Det er vanskelig å se for seg at hvilket språk ansatte i norsk sykehus snakker i lunsjpausen skal kunne innvirke til en oppsigelse. Midlertidige ansatte er særlig utsatt fordi man som ansatt hele tiden vil ha en usikkerhet for om man har en jobb å gå til. I tilfeller med arbeidsgivere som reagerer på lite relevante forhold, som hvilket språk man snakker i lunsjen, kan dette ende med ren diskriminering.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helseforetakene er egne rettssubjekter og står følgelig selv ansvarlig for å følge lover og bestemmelser som regulerer deres virksomhet. Jeg legger til grunn at alle landets helseforetak følger arbeidsmiljøloven, herunder de bestemmelser som gir arbeidstakere vern mot diskriminering.