Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1905 (2011-2012)
Innlevert: 10.09.2012
Sendt: 10.09.2012
Besvart: 20.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil samferdselsministeren forsikre seg om at det blir iverksatt strakstiltak på Sola lufthavn for å avhjelpe det stadig tilbakevendende problemet med alt for dårlig kapasitet i sikkerhetskontrollen ved flyplassen?

Begrunnelse

Gjennom de siste månedene har det ved gjentatte anledninger vært uakseptabelt lange ventetider i sikkerhetskontrollen ved Sola lufthavn. Til tross for at kapasiteten utnyttes for fullt er ventetidene til tider mellom en og to timer på en vanlig fredag. Det sies fra flyplassledelsen at man arbeider med en utbygging som skal være ferdig ”rundt nyttår”. Problemene oppleves både av passasjerer og flyselskaper som så vidt prekært at noe må gjøres straks.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet har forelagt spørsmålet for Avinor AS som driver Stavanger lufthavn, Sola.

Avinor opplyser at Stavanger lufthavn har som servicemål at ventetiden i sikkerhetskontrollen aldri skal overstige 15 minutter. På grunn av stor vekst i antall reisende inneværende år, spesielt i konsentrerte perioder formiddag og ettermiddag, har lufthavnen de siste månedene slitt med å klare servicemålet torsdag ettermiddag, fredag morgen og fredag ettermiddag. Lufthavnens 5 sluser som har en kapasitet på ca. 1000 passasjerer i timen, viser seg ikke å være tilstrekkelig for å håndtere passasjervolumet innenfor fastsatt servicemål i disse periodene, noe Avinor beklager.

Avinor opplyser videre at Stavanger lufthavn startet opp arbeidet med å bygge ny sikkerhetskontroll med betydelig økt kapasitet i 2011. Realisering av den nye sikkerhetskontrollen har, og har hatt høyeste prioritet fra lufthavnen sin side. Arbeidene er forventet sluttført ved årsskiftet 2012/2013. I påvente av ferdigstillelse av den nye sikkerhetskontrollen har lufthavnen søkt å finne tiltak som kan øke kapasiteten i dagens sikkerhetskontroll.

Avinor opplyser at følgende tiltak vil bli iverksatt fra fredag i uke 37:

- Det etableres en ekstra kontrollsluse ved siden av dagens sikkerhetskontroll. Passasje gjennom trapperom inn til avgang innland.

- Ekstra personell i sikkerhetskontrollen og i kø-området foran sikkerhetskontrollen. Dette som et forsøk på å øke gjennomstrømningshastigheten.

- ”Floor walkere” i terminalen for å bistå passasjerene fra innsjekk til sikkerhetskontroll.

- Hvis det bygger seg opp kø vil det bli foretatt opprop 20 min før flyavgang slik at passasjerer til disse avgangene kan komme foran i køen til sikkerhetskontrollen. Dette for å sikre at ingen mister flyet sitt selv om det er lang kø.

Samferdselsdepartementet er ikke fornøyd med situasjonen som har oppstått, men er så langt tilfreds med at selskapet tar grep for å bedre situasjonen. Samferdselsdepartementet vil se til at situasjonen på Sola følges gjennom vår eierstyring.