Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1919 (2011-2012)
Innlevert: 13.09.2012
Sendt: 14.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Fremskrittspartiet fremmet 17. mars 2010 representantforslag 8:94 S (2009-2010) om å få på plass en egen ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy etter modell av tilsvarende ordning i Sverige. Den 16. april 2010 sendte statsråden ut en pressemelding om at departementet ville jobbe med problemstillingen.
Hva er status for arbeidet med en egen godkjenningsordning for ombygde og amatørbygde kjøretøy?

Begrunnelse

Statsråden skrev i sitt svar på skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:694 (2010-2011) av 21. november 2011 at:

«Statens vegvesen har opplyst at utredningsarbeidet vil ferdigstilles i løpet av inneværende år. Dette innebærer at implementeringen av ordningen for godkjenning av amatørbygde kjøretøy vil kunne ventes å tre i kraft siste halvår 2012».

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg kan opplyse at Statens vegvesen foretok i 2011 en utreding av mulighetene for å etablere en godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy. I disse dager utarbeides det et forslag til forskrift som skal regulere dette nærmere. Forslaget vil bli sendt på høring i løpet av høsten 2012, og målet er å ha en godkjenningsordning på plass første halvår 2013.