Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1920 (2011-2012)
Innlevert: 13.09.2012
Sendt: 14.09.2012
Besvart: 19.09.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Situasjonen for opposisjonelle, menneskerettighetsaktivister og uavhengige journalister på Cuba har ikke blitt bedre. Det kommer gjentatte bekreftelser på at regimet slår nådeløst ned på krav om ytringsfrihet og respekt for menneskerettigheter. Ifølge den cubanske bloggeren, Yoani Sanchez, startet 25 dissidenter 10. september en sultestreik med krav om løslatelse av politiske fanger, blant dem Vàzquez Chaviano.
Hvilke konkrete initiativ tar statsråden for å få løslatt politiske fanger og fremme menneskerettighetene på Cuba?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg deler representanten Sanners bekymring for kubanske myndigheters behandling av politisk opposisjonelle, MR-forsvarere og uavhengige journalister. Menneskerettigheter står derfor sentralt i vår dialog med Cuba. Norge tar regelmessig opp spørsmål knyttet til ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, pressefrihet, ratifisering av menneskerettighetskonvensjoner samt arbeidet i FNs menneskerettighetsråd. Jeg kan forsikre om at jeg tar opp situasjonen for politisk opposisjonelle i mine møter med kubanske politikere.

Vi har sympati med krav om bedret respekt for menneskerettighetene på Cuba. Jeg mener vi skal være varsomme med å støtte en aksjonsform som kan true liv og helse hos aksjonistene og bidra til at flere risikerer liv og helse. Vår markering vil være en vedvarende understrekning og krav om at Cuba fullt ut respekterer sine internasjonale forpliktelser på menneskerettighetsområdet.

Norge vil fortsette å følge situasjonen for politisk opposisjonelle tett, og vi vil fortsette å ta opp våre bekymringer i den løpende kontakten med kubanske myndigheter. For mer informasjon om forholdet Norge-Cuba vil jeg også vise til mine svar på skriftlige spørsmål nr. 710 (2011-2012), nr. 1543 og nr. 573 (2010-2011).