Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1929 (2011-2012)
Innlevert: 14.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 20.09.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Undertegnede viser til oppslag i Trønderavisa. Osman Omer Osman har i åtte måneder vært på rømmen, etter at han stakk av fra soningen av en dom for drapet på sin norske kone Marita Strøm. Undertegnede er kjent med at UD har vært i kontakt med irakiske myndigheter.
Hva har kommet ut av denne kontakten, og hva vil statsråden gjør for å forsikre seg om at vedkommende blir stilt til rette, samt sørge for tryggheten for de etterlatte i Norge?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenrikstjenesten har vært i løpende kontakt med irakiske myndigheter om Osman Omer Osman. Vi fikk raskt bekreftet at han i januar 2012 rømte fra fengselet i Irak. Videre ble det bragt på det rene at irakiske myndigheter har etterlyst ham via Interpol. Irakiske myndigheter er formelt anmodet om å holde norske myndigheter orientert om utviklingen i saken. Utenrikstjenesten har hatt oppfølgende kontakt flere ganger også med fengselet og de kurdiske selvstyremyndighetene i Erbil for å undersøke om det er noe nytt med hensyn til pågripelse av Osman. Det har så langt ikke fremkommet ny informasjon i saken.

Når det gjelder siste del av spørsmålet, om at Osman stilles til rette og at det sørges for trygghet for de etterlatte i Norge, må jeg vise til justisministeren som også har mottatt spørsmål fra representanten i sakens anledning. Det jeg imidlertid kan si, er at norsk utenrikstjeneste innenfor sin rolle vil bidra til at Osman ikke kan unndra seg straffeforfølgning.