Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1933 (2011-2012)
Innlevert: 14.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Debatten på NRK torsdag 13.09.12 skrøt statsminister Stoltenberg av at det offentlige kjøper varer og tjenester fra private tilbydere for milliarder av kroner.
Kan statsråden gi et mer konkret anslag over statens totale innkjøp av varer og tjenester, og hvor mye som kjøpes fra henholdsvis offentlige og private tilbydere?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Statistisk sentralbyrå utarbeider statistikk for offentlige innkjøp. Statistikken utarbeides årlig og ble sist publisert i desember 2011. Denne publiseringen dekker offentlig innkjøp til og med 2010. Ifølge statistikken ble det i 2010 gjennomført offentlige innkjøp for knapt 381 mrd. kroner, hvorav nærmere 304 mrd. fra stats- og kommuneforvaltningen og vel 77 mrd. kroner fra offentlig forretningsdrift. Det er gjort nærmere rede for statistikken på Statistisk sentralbyrås nettsider, se http://www.ssb.no/offinnkj/.