Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1934 (2011-2012)
Innlevert: 14.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I programmet Debatten sendt på NRK 13. september uttalte Statsminister Jens Stoltenberg: "Vi mener at formuesskatten kan utformes på en bedre måte enn i dag.
Kan finansministeren bekrefte at regjeringen vil fremme forslag til endringer av formuesskatten og i så fall hvilke endringer?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Formuesskatten spiller en viktig rolle i fordelingspolitikken, men kan samtidig også ha samfunnsøkonomiske kostnader, blant annet ved at den kan påvirke spare- og investeringsbeslutninger på en uønsket måte. Samtidig må formuesskatten ses i sammenheng med skattesystemet forøvrig.

Evalueringen av skattereformen 2006 viste at formuesskatten er vesentlig for skattesystemets progressivitet og er avgjørende for at også de aller mest formuende betaler skatt løpende. Disse fordelingsmessige egenskapene ved formuesskatten lar seg vanskelig erstatte. Beslutningen om å videreføre formuesskatten er forankret i en avveining mellom på den ene siden at formuesskatten kan ha negative virkninger for ressursbruken, og på den annen side formuesskattens viktige fordelingsegenskaper.

Regjeringen har i sin politiske plattform slått fast at den vil opprettholde formuesskatten, men arbeide med endringer som bidrar til mer rettferdig fordeling og bedre rammebetingelser for norsk næringsliv. Under denne regjeringen har formuesskatten blitt mer målrettet, med høyere bunnfradrag og skattegrunnlag som samsvarer bedre med reelle verdier enn tidligere. Regjeringen ser behovet for å fortsette dette arbeidet.